Pučiamųjų instr. 7 kl. mokinių perklausa - D. salė

Solfedžio VII kl. mokinių egzaminas (raštu) - 210, 309 klasės