Chorinio dain. fortepijono dalyko I kl. mokinių koncertas „Muzikinė šypsenėlė“ – D. salė

Chorinio dain. fortepijono dalyko I kl. mokinių koncertas „Muzikinė šypsenėlė“ - D. salė