Fortepijono metodinės grupės susirinkimas - 310 kl.

Šv. Mišios ir koncertas mamytėms, dalyvauja choras „Šypsena“, ansamblis „Dixi“ - Šv. Kazimiero bažnyčia