Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Koncertas „Sveika, žiemuže“

Koncerte išgirsite Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos Ankstyvojo muzikinio ugdymo chorą (vad. Morta Čepaitė), I kl. ir II-III kl. instrumentinių metodinių grupių jaunučių chorus (vad. Violeta Savickaitė-Paciūnienė)…