Mokinių, jų tėvelių (globėjų) dėmesiui!

Solfedžio konsultacinės pamokos vieną kartą per savaitę vyksta ZOOM platformoje. Prašome susipažinti su tvarkaraščiais. Prisijungimo prie ZOOM kodus Jums išsiuntė solfedžio mokytojai.
Jeigu negavote prisijungimo kodo, skambinkite ar rašykite el. paštu savo mokytojai arba mokyklos raštinės vedėjai algirdomm@gmail.com.
Negalintys prisijungti užduotis ir pamokas rasite mokyklos svetainėje.
Atliktas užduotis siųskite savo solfedžio, muzikos istorijos mokytojai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičiene, el. paštas: ltomkeviciene@gmail.com

SOLFEDŽIO PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI:

Galinos Savinienės solfedžio pamokos

Jolantos Grinevič solfedžio pamokos

Miglės Uleckienės solfedžio pamokos

Raimondos Svirskienės solfedžio pamokos

Rūtos Bernatonytės solfedžio pamokos

Gabrielės Rastenytės-Mališauskienės solfedžio pamokos

CHORO PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI:

Linos Tomkevičienės choro „Gaida“ pamokos

Vydmanto Ruzgio choro „Šypsena“ pamokos