Leidinių pristatymas: „Kalėdinės melodijos“ ir „Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“. Dalyvauja autorės. – D. salė

Leidinių pristatymas: „Kalėdinės melodijos“ ir „Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“. Dalyvauja autorės. - D. salė