Pučiamųjų metodinės grupės III-VI kl. mokinių akademinis atsiskaitymas - 116 kl.

Naujų mokslo metų atidarymas - D. salė