2018-06-26

Programos, instrumentai

Vykdomos programos:
Ankstyvojo muzikinio ugdymo – mokymo trukmė 1-2 metai.
Pradinio muzikinio ugdymo – trukmė 4 metai. 
Pagrindinio muzikinio ugdymo – trukmė 4 metai.
Kryptingo muzikinio ugdymo – trukmė 2 metai.

Baziniame mokyklos kurse siūlomi šie pagrindiniai instrumentai:
 

FORTEPIJONAS

SMUIKAS

 

VIOLONČELĖ

 

KLASIKINĖ GITARA

 

AKORDEONAS

 

KANKLĖS

 

BIRBYNĖ

 

LUMZDELIS

 

ELEKTRONINIAI INSTRUMENTAI

 

MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI

 

FLEITA

 

KLARNETAS

 

SAKSOFONAS

 

TRIMITAS

 

CHORINIS DAINAVIMAS

 

SOLINIS/ANSAMBLINIS DAINAVIMAS

 


6-7 klasės ir KMUG mokiniams